Εκπαίδευση

 
Η «Quality Ιn Quality», έχοντας εδώ και 18 χρόνια, την εμπειρία και την τεχνογνωσία στον χώρο των Συστημάτων Ποιότητάς, υποστηρίζει με μια σειρά από  εκπαιδευτικά προγράμματα όλα τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας τα οποία εγκαθιστά, με στόχο την καλλίτερη κατανόηση, αποτελεσματικότητα και λειτουργία των Συστημάτων αυτών από τα άτομα τα οποία τα εφαρμόζουν.

 Οργανώνει κύκλους εκπαίδευσης για στελέχη εταιρειών που λειτουργούν στα πλαίσια Συστημάτων Ποιότητας ή θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτά.

 Για την οργάνωση και την παροχή στους πελάτες της, ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεργάζεται με υψηλού κύρους φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.