Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

 

Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

Με σκοπό να σας βοηθήσουμε στην δύσκολη πραγματικά προσπάθεια, του ελέγχου εγκυρότητας των πιστοποιητικών που έρχονται στα χέρια σας, που πολλές φορές, ιδιαίτερα σε νέες συνεργασίες, μπορεί να ενέχει σημαντικές οικονομικές, αλλά και νομικές κυρώρεις και επιπτώσεις για την εταιρεία σας, σας παραθέτουμε παρακάτω Links Κοινοποιημένων Φορέων, στα οποία γράφοντας κάποια στοιχεία από το πιστοποιητικό που έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να δείτε την εγκυρότητά του.

 


 

 

 

https://erp.ekapty.gr/

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

https://app.htcert.com/search-by-code/

 


 

 

 

https://www.tuev-nord.de/en/company/education/personal-certification/certificate-verification/

 


 

 

 

 

https://www.mydqs.com/en/customers/customer-database.html?aoemydqs%5Baction%5D=backToSearch&cHash=b5afb100b227ce5eb9c65746a7b498ff

 


 

 

 

https://www.tuv.at/en/certificate-search/

 

 


 

 

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory

 

 


 

 

https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/certification/certificate-and-client-directory/

 


 

 

https://www.certipedia.com/

 


 

 

https://www.tuvsud.com/en/services/product-certification/ps-cert

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

https://www.dekra-product-safety.com/en/search-certificate-number

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

http://www.udem.com.tr/belge-sorgulama